Úvodní stránka » ARCHIV » Zpravodaj 2012

Od ledna 2012 pravidelně vychází elektronický zpravodaj Cechu profesionálních včelařů ČSV. Jeho obsah budou tvořit informace o dění v našem sdružení, reakce na dění ve svazu, bude přinášet odborné poznatky. Ke stažení je na konci článku aktuální číslo.

 

 

Zpravodaj bude bezplatný a bude zasílán na požádání.

Protože jej hodláme vydávat s nejnižšími možnými náklady, bude mít jednoduchou úpravu a menší rozsah. Nehledejte v něm nové Včelařství ani Moderního včelaře. O tom, jak bude přínosný, rozhodnete hlavně Vy, přispěvatelé z řad členů cechu. Nebráníme se zveřejňovat ani názory nečlenů.

Chceme se hlavně zabývat problematikou včelaření s více včelstvy – a to nejen u profesionálů. Jsou to informace, jež téměř nenajdete v současné obsahové nabídce jiných sdělovacích prostředků a dokonce ani v odborné literatuře ne. Pro posílení vztahů s našimi přáteli za řekou Moravou jsme připravení E-zpravodaj cechu zasílat i na Slovensko.

Jako ukázku uvádíme poslení číslo tohoto nového elektronického titulu.

Výkonná rada

Cechu profesionálních včelařů ČSV
Dokument ke stažení: ZPRAVODAJ_2012_12.pdf