Úvodní stránka » ARCHIV » Návštěva ve VÚV Dol

Cech uskutečnil jednu ze svých plánovaných vzdělávacích akcí. Členové se sešli v sobotu 15. října ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. Jedná se pravidelné každoroční akce, kdy se členové sejdou u jednoho svého člena, aby nabyté vědomosti použili na svých provozech.

 

 

Součástí setkání je tradičně odborný seminář, vždy na vybrané téma. Tentokrát to bylo na ožehavé téma mor včelího plodu a prevence proti němu. Součástí setkání bylo přijetí stanoviska Cechu k této problematice. Jeho znění zveřejníme až po projednání se zástupci vedení ČSV.

Účastníci měli navíc možnost seznámení se všemi pracovišti na výzkumném ústavu. Prohlídka byla provázena zajímavým výkladem jednotlivých úkonů, kterými se zabývají a jaký to má význam pro včelařství. Shodně jsme konstatovali, že ústav ve svém vývoji za poslední léta udělal velmi mnoho. VÚV Dol patří k našim předním členům.