Úvodní stránka » ARCHIV » Pesticidy a boj o ně

Zatím co čeští včelaři vedou žabomyší války o funkcionářský vliv a to kdo je pro včely a jejich život rozhodující, v EU se řeší důležité kroky. Bohužel, bez toho abychom je rozebrali právě pro jejich vliv na včely a zapojili se s ostatní Evropou do jejich řešení. To za sebe necháme řešit amatéry z politiky. O co jde?

Na úrovni Evropské unie proběhne dne 26. dubna, příp. 2. května 2013  hlasování o omezení používání neurotoxických pesticidních látek ze skupiny neonikotinoidů v zemědělské výrobě EU.

 

Hlasování proběhne na jednání Odvolacího výboru Evropské komise (Generální ředitelství DG SANCO).

Za ČR by měl hlasovat zástupce rezortu Ministerstva zemědělství v součinnosti se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii.

Evropská komise navrhuje, aby se na dobu dvou let zakázalo používání insekticidů obsahující účinné látkyimidakloprid, klothianidin a thiamethoxam, a to jak při ošetřování hlavních zemědělských plodin navštěvovaných včelami, tak i pro jiné účely, včetně hobby aktivit jako jsou zahrádkářství, pěstování ovoce na zahradách, příp. v lesnictví. Výjimka by se vztahovala na možnost použití těchto pesticidů při pěstování cukrové řepy a ozimých obilnin, ve sklenících a v ovocných sadech při postřiku na list po odkvětu stromů tak, aby se omezil vliv na včely a jiný hmyz. Dočasný zákaz by měl platit od července 2013 a dva roky by měl pokračovat další výzkum. V současné době se těchto pesticidů nejvíce využívá při moření osiva, tudíž pesticidy jsou vpravovány přímo do půdy.

Pro českou včelařskou veřejnost (nejen pro ni), připravila komise shrnutí důvodů proč tento postup, protože česká strana hlasovala proti návrhu. Zde jsou:

1. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA poskytuje Evropské komisi i vědecká stanoviska týkající se bezpečnosti používání pesticidů při výrobě potravin. Úřad v nedávno publikovaném vědeckém stanovisku došel k závěru, že tři látky ze skupiny neonikotinoidů představují vážné riziko pro environmentální bezpečnost v EU. Závěry úřadu EFSA se zakládají se na nezávislých vědeckých datech.

2. Na základě vědeckého stanoviska úřadu EFSA vypracovala Evropská komise návrh opatření k odstranění rizik, které neonikotinoidy představují pro environmentální bezpečnost, opylování zemědělsky významných plodin a v konečném důsledku zásobování obyvatelstva bezpečnými potravinami. Návrh odborníků Evropské komise není extrémní, ale vyvážený, a odpovídá prosazení principu předběžné opatrnosti v praxi. Musíme si uvědomit, že toxicita těchto neonikotinoidních látek je až 7000-krát vyšší, než z minulosti nechvalně známý pesticid DDT, že tyto pesticidy vykazují vysokou míru setrvání v životním prostředí (měsíce až roky) a že jde o látky rozpustné ve vodě, tudíž vyplatitelné do zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo a hospodářská zvířata. Z tohoto pohledu je dvouroční zákaz a další výzkum více než opodstatněný.

 

3. Existují efektivní zemědělské postupy, které umožňují pěstovat ošetřované plodiny bez nutnosti použití neonikotinoidů. Výroba zemědělských plodin, které jsou dnes pěstovány za použití insekticidů, byla přece možná i v dobách minulých bez podobného šetření. Výrobci pesticidních látek nicméně vypustili velkou jednostrannou mediální kampaňna jejímž základě se zemědělci mohou cítit být bezmocní, pokud chtějí dosáhnout potřebných výnosů bez inkriminovaných insekticidních látek. Příklady prakticky použitelných alternativ při ochraně rostlin vůči škůdcům lze nalézt na následujících stránkách, které se snaží farmářům nabídnout podporu při jejich rozhodování:http://bee-life.eu/en/dossier/576/.

4. Argumenty, které představili výrobci pesticidů v jimi sponzorované práci Humboldtova Fóra (finanční újma ve výši 17 miliard EUR v průběhu 5 let a ztráta 50 tisíc pracovních míst) nejsou vědecky podloženy. Jsou částí dobře připravené zastrašující strategie pro veřejnost a politiky. Ve skutečnosti existují příklady ze zemí, kde neonikotinoidy byly již dříve zakázány u některých plodin a kde pesticidy neošetřené porosty poskytly stejné výnosy jako neonikotinoidy ošetřené porosty totožné plodiny (např. kukuřice v Itálii, prezentace Dr. Furlana na http://beelife.eu/en/doc/449/).

O tom, jak se nyní výrobci pesticidů snaží ze všech sil lobovat za své zájmy a trhy v Bruselu i jinde zde: http://corporateeurope.org/publications/pesticides-against-pollinators

5. Úřad EFSA jasně poukázal na újmy, které neonikotinoidy jako pesticidy způsobují opylujícímu hmyzu. Přesto zatím nikdo vědecky a nezávisle nezhodnotil vliv, který tyto pesticidy mohou mít na zdraví nás, lidí, nebo jiných necílových organismů jako jsou ptáci.

V žádném případě nechceme rozpoutat válku mezi včelaři a ostatními zemědělci, jsme na jedné lodi, vzájemně se potřebujeme, chceme jen jednat a je to v zájmu všech.

V příloze jsou ke stažení doklady, které byste měli znát.

Z materiálů Evropské včelařské koordinace
Dokument ke stažení: Neonikotinoidy hrozbou pro EU.pdf