Současné problémy českého profesionálního včelařství

06.11.2018

Zveme všechny členy i nečleny na již tradiční dvoudenní seminář, který se bude konat ve dnech 8.-9.11.2018 v hotelu Pramen v Praze, ul. Za černým mostem 362/3, Praha 14. Začátek semináře 8.11.2018 od 12 hod. Pro program semináře a info o přihláškách rozklikněte článek.


Program semináře:

čtvrtek 8.11.2018

12:00-13:00 Prezentace účastníků

13:00-14:00 MVDr. Ludvík Bělohlávek (předseda APV) Zahájení

14:00-16:00 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. (prezident Agrární komory ČR)

Současná zemědělská politika ve vztahu ke včelařství.

16:15-17:30 MVDr. Ing. Dana Třísková (Mze- Sekce potravinářských výrob)

Med v potravinovém řetězci.

Současná situace v legislativě s ohledem na bezpečnost potravin v ČR.

17:30-18:30 MVDr. Ludvík Bělohlávek (předseda APV)

Současnost a budoucnost českého profesionálního včelařství.

Diskuze k problematice

18:30 Večeře

19:00 Vzájemné konzultace mezi účastníky semináře


pátek 9.11.2018

8:00-8:30 MVDr. Ludvík Bělohlávek (předseda APV) Zahájení

Současná situace na trhu z medem

8:30-10:30 MVDr. Ivan Chadima

HACCP

Zásady dodržování hygieny při zpracování a uvádění medu na trh

11:00-12:00 MVDr. Pavel Texl /SVS/

Problematika medu za uplynulé období z pohledu SVS

Postup a podmínky SVS při registraci nebo schválení provozu.

13:00-14:30 Mgr. Pavla Kundriková Burešová /SZPI/

Kontrolní činnost SZPI v tržní síti

Výsledky kontrol

14:30-15:00 Ing. Kamil KURTIN

Praktické zkušenosti s provozem schválené plnírny medu

Diskuze k problematice

15:00 Ukončení semináře

Všichni včelaři se zájmem o profesionální včelařství jsou vítáni.

V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou přihlášku.

Kontakt

kamil.kurtin@seznam.cz

tel.: 737 363 489

www.vcelifarmy.cz

Na vaší účast se těší:

Asociace profesionálních včelařů z.s.